Styrelse och förtroendevalda

Ordförande: Maria Nordqvist, Orsa   maria.nordqvist@spray.se   070-517 4049

Sekreterare: Ewa-Lill Öjerteg, Gävle   ewah_lill@hotmail.com  070-46 66 445

Kassör: Monica Brandts, Hedemora

Ledamot: Ann-Mari Roth, Falun  pope@privat.utfors.se  070-539 06 19

Ledamot: Ingela Östlin, Gävle.  ingela.ostlin@telia.com 

Suppleant: Gunilla Andersson, Hedemora   gunilla__andersson@hotmail.com  070-24 23 226

Suppleant: Lilian Forsman, Säter   lilianforsman@live.se  073-651 81 97

Suppleant: Elin Swahn Fhyr, Furudal

 

Valberedning: Yvonne Bäcker och Margareta Fyhr

 

Tävlingsansvarig: Ewa-Lill Öjerteg (uppgifter se ovan)

Brukshästansvarig: Jonas Ericsson, Storvik   jo64er@yahoo.se  076-346 80 77

Medlemsbladet: Ewa-Lill Öjerteg (se ovan)

Hemsidan: Ewa-Lill Öjerteg (se ovan)

Mailadress till föreningen: ewah_lill@hotmail.com