Våra medlemmar

Förslag på presentation

Ditt namn
Året du är född
Var du bor
Vad heter din(a) häst(ar), födelseår och stam?
Varför fjordhäst?
Tävlar du? Vilken/vilka gren/grenar?
Något särskilt minne/merit?
Övrigt?