Medlemsavgift

20.01.2014 18:39

Medlemsavgiften för 2014 är för helbetalande medlem 325:- och för stödjande medlem 100:- (endast om det finns helbetalande medlem på samma adress). Postgiro 496 97 09-7.