Styrelsen informerar

KVALREGLER TILL SM 2016

https://fjordsm2016.webs.com/kvalregler

Observera att reglerna är ändrade!

Det är väldigt viktigt att ni tar del av det nya reglementet, men de största ändringarna är:


  • Kvalperioden är förlängd till 24 månader i samtliga grenar
  • Att hästar med mätintyg för C-ponny hoppar 10 cm lägre 
  • SM-klass i dressyr går i två omgångar
  • För kval på egna meriter behövs två resultat på godkänd nivå i dressyr, hoppning och bruksgrenarna
  • För kval på egna meriter i precision behövs ett resultat i LA.
  • Lokalförening äger rätt att skicka antal ekipage beroende på storlek på föreningen


Eftersom kvalperioden är förländ till 24 månader kan det vara så att flera av våra ekipage redan är klara för SM 2016.
Kolla gärna igenom era resultat så att ni inte missar att vara med!

MEDLEMSAVGIIFT 2015

325:- /år för helbetalande medlem

100:-/år för stödjande medlem (endast om helbetalande medlem finns i hushållet)

PG: 496 97 09-7

Uppge namn, adress, telnr och e-postadressKVALREGLER till SM 2015

https://www.fjordhastforeningen.se/KvalreglerSM2015.docx


REGLER FÖR DGFFs UTTAGNINGAR TILL SM

Hoppning: Uttagning i samband med ridlägret samt Kilafors RKs tävlingar 

i maj/juni.

Dressyr: Uttagningar i samband med ridlägret samt fjordhästens dag.

Bruks: Vartannat år i Dalarna och vartannat i Gästrikland (så länge det 

är möjligt).

Precision: Ingen uttagning p.g.a. för litet intresse.

Om man har kvalat på föreningens kvot, men av någon anledning väljer 

att avstå sin plats så går platsen i första hand till nästa ekipage som 

varit med på våra egna uttagningar, detta i nedåtgående led.

Om alla ekipage som varit med på våra uttagningar tackar nej till 

platsen kan platsen gå till ekipage utanför våra egna tävlingar.

Det måste då finnas andra tävlingsmeriter eller motsvarande.

Det är styrelsen som beslutar om ekipaget utanför våra egna uttagningar 

får åka.

Detta för att vi vill vara säkra på att ekipaget i fråga klarar att åka 

på ett SM.

Vill ni ha andra uttagningar/byta tid på året/tävlingsplats?

I så fall behöver vi DIN hjälp att ordna detta!

MVH Styrelsen