Medlemsblad 2/14

07.12.2014 12:04

Medlemsblad 2/14  finns nu för läsning. Det heter SM 2014, men det går nog bra ändå. Det har tagit sin rundliga tid att få ut det, men ny dator innebär ibland en försämringsförbättring. men nu verkar det ha löst sig.